Här hittar du frågor och svar, som regelbundet inkommer till oss. 

Kontraktsparkering

Hur registrerar jag mina bilar i serviceportalen?

- Logga in i portalen med ditt personnummer (eller organisationsnummer för företag) och ditt lösenord. Adressen till portalen är service.apcoa.se. Du hittar login länken uppe till höger på skärmen vid flaggorna.

a. Välj ’”Registreringskylt” i menyn, därefter klicka på ditt kontrakt.

b. Lägg till dina registreringsnummer för bilar som kommer att stå på din plats. 

Tips: Du kan lägga till en kommentar för varje registreringsnummer för att du lättare ska komma ihåg vilken bil som du har lagt upp i portalen.

Hur tar jag bort en bil? 

Logga in på service.apcoa.se. Gå till fliken ”Registrerings skyltar”. Välj det kontraktet som bilen är registrerad på genom att klicka på kontraktslänken. Sök upp bilen:

och ta sedan bort den med 
och sluta med att spara.

Var är mitt lösenord för att logga in på service.apcoa.se?

För befintliga kunder så skapar Apcoa upp lösenord. Lösenordet skickades till dig i informationsbrevet när vi startade virtuella p-tillstånd. Därefter skickas lösenordet på varje hyresavi. Du kan hitta lösenordet på hyresavins högra sida.

När du en gång har bytt lösenord kommer Apcoa inte se ditt lösenord och det kommer inte längre skrivas ut på avin.

Tips: Om du skrivit in en korrekt e-post adress i din profil så kan du själv återställa ett glömt lösenord genom metoden som beskrivs under frågan ”jag har glömt mitt lösenord”.

För återställning eller utställande av lösenord genom kundtjänst kommer en avgift på 50 SEK att debiteras.

Jag vill byta lösenordet, går det?

Javisst. Av säkerhetsskäl får inte kundtjänst hjälpa till med nytt lösenord. Du byter själv ditt lösenord när du är inloggad. Börja med att gå till fliken profil.

Längst ned på profilsidan byter du ditt lösenord.

Glöm inte att spara när du bytt ditt lösenord genom att trycka på spara knappen.

Jag har glömt mitt lösenord hur gör jag då?

Gå in på service.apcoa.se, klicka på login länken uppe till höger. Därefter kan du klicka på ”Glömt lösenord?” länken för att själv byta lösenord.

När får jag mitt p-tillstånd?

Apcoa går över till virtuella tillstånd. Det innebär att din/dina bilars registreringsnummer används för att kontrollera om du har parkeringstillstånd eller inte. Du ska registrera dina registreringsnummer på service.apcoa.se.

Jag har inte fått något nytt parkeringstillstånd från Apcoa?

Apcoa går över till virtuella tillstånd. Det innebär att din/dina bilars registreringsnummer används för att kontrollera om du har parkeringstillstånd eller inte.

Tips: Glöm inte att kontrollera att dina registreringsnummer är registrerade på service.apcoa.se för att slippa kontrollavgifter.

Jag har tappat bort min hyresavi eller behöver en kopia?

Du kan själv hämta kopior och skriva ut den genom att logga in på service.apcoa.se. Gå till fliken transaktioner och klicka på den avin som du vill se och skriva ut.

När kommer mina hyresavier?

Hyresavierna skickas ut till den 15:e i månande innan hyresperioden start. Vid månadsbetalning så skickas hyresavierna också ut kvartalsvis med tre inbetalningskort.

Autogiro/E-faktura?

Vi har tyvärr inte autogiro att erbjuda. Däremot kan du kontakta din bank för att nyttja möjligheten till e-faktura.

Hur säger jag upp min garageplats

Alla uppsägningar ska ske via service.apcoa.se. Logga in och gå därefter in under fliken kontrakt. Välj ”Hantera kontrakt”

Välj kontraktet du vill säga upp

Längst ned på nästa sida så hittar du knappen för uppsägning.

För att förbättra vår service till dig, ber vi dig att fylla i anledningen till din uppsägning. 

Tips: Om du vill säga upp ditt kontrakt senare än uppsägningstiden, t.ex om du ska flytta om sex månader, så kan du klicka ur ”Avboka vid nästa möjliga datum” och välja ditt utflyttningsdatum.

För att det inte ska bli fel ber vi dig att bekräfta uppsägningen en gång till.

Tips: Om du blir osäker eller glömt om du sagt upp ett kontrakt så kan du kontrollera det genom att gå in under fliken kontrakt Æ hantera kontrakt Æ Kontrakts detaljer och se på nuvarande status.

När får jag svar på mitt mail?

Vi räknar med att svara alla inkommande mail inom 5 arbetsdagar.

Jag hittar inte mitt garage på er hemsida?

Alla våra garage finns inte med på hemsidan då det föreligger att endast lokalhyresgäster eller boende får hyra garage- eller p-plats.

Intresseanmälan för en speciell parkering?

Vänligen skicka en intresseanmälan via vår hemsida.

Hur lång är min uppsägningstid?

Då uppsägningstiden kan varierar mellan de olika parkeringsanläggningarna så hänvisar vi till ert avtal där uppsägningstiden framgår.

Vilka tider är garaget låst och måste jag ha kod eller kort för att komma in i garaget?

Inga ändringar, behöver du nyckel eller kod så är det samma rutiner som tidigare.

För anläggningar med Park & GO: Hur vet jag om jag är den 11:e bilen (och vi endast hyr 10 platser) och då måste betala för parkeringen?

Är du osäker, gå till betalautomaten och se om din bil har blivit debiterad någon avgift för parkeringen.

För anläggningar med Park & GO: Vad gör jag om jag är den 11:e bilen?

Betala för parkeringen i automat eller på vår hemsida inom 72 timmar.

För anläggningar med Park & GO: Till vem kommer ni att skicka fakturan när den 11:e bilen parkerar?

Till fordonets registrerade ägare.

För anläggningar med Park & GO: Kan man få en gemensam faktura får alla företagets bilar som har parkerat och överstigit det antal platser vi hyr?

Nej inte i dagsläget. Våra tekniker håller dock på att utveckla systemet så funktionen kommer att finnas inom kort

Hur gör man när man har en hyrbil ett par dagar?

Skriv in hyrbilens registreringsnummer i serviceportalen, sen kan du plocka bort den när den inte används längre

Om jag har parkeringsplats, men hyrbil en dag och inte har skrivit in det hyrbilens registreringsnummer när jag åker in garaget, kan jag skriva in registreringsnumret på er sida under dagen och därmed inte behöva betala parkering?

Parkera som vanligt men registrera numret så snart du kan för att inte riskera extra kostnader.

Tips: Glöm inte att du kan registrera din bil genom din mobiltelefon, surfa till service.apcoa.se och lägg till registreringsnumret.

Tips: Spara service.apcoa.se som en favorit i din mobiltelefon.

Vad kostar det att stå en arbetsdag i garaget?

Är de platser/ den platsen som du hyr redan upptagen så betalar du normal timtaxa enligt prisinformation vid betalautomaten.

Vad kostar det per timme?

Normal timtaxa enligt prisinformation vid betalautomaten.

Har ni någon app?

Nej inte i dagsläget, men vår hemsida är anpassad för mobiltelefoner och surfplattor och du kan göra samma saker med din telefon som en vanlig dator.

Tips: För kontraktskunder rekommenderar vi att spara service.apcoa.se som en favorit.

Tips: För dig som ofta parkerar i våra Park&Go garage rekommenderar vi att du sparar betala.apcoa.se som en favorit i din mobiltelefon. Då kan du med enkelhet betala utan att köa vid en automat eller upp till 72h senare.

Parkering

Gäller det samma regler för ett handikapptillstånd på tomtmark som på gatumark?

Nej! Där parkeringen regleras civilrättsligt gäller handikapptillståndet endast på de parkeringsplatser som är utmärkta som sådana. Ligger platsen inom ett område som i övrigt är avgiftsbelagt skall även tillståndshavare i normalfallet betala parkeringsavgift.

Hur länge får bilen vara uppställd i samband med lastning eller lossning av gods?

Fordonet får vara uppställt så länge som verksamheten kräver det. Andra åtgärder än själva godsförflyttningen såsom uppackning och dylikt får dock inte förekomma och det är viktigt att man hämtar eller lämnar gods i bilen minst en gång var sjätte minut.

Hur länge får jag ha bilen uppställd där det är parkeringsförbud?

Där det är parkeringsförbud är det tillåtet att stanna endast för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Om jag har en motorcykel eller släpvagn, hur ska jag då göra med parkeringsbiljetten?

Du löser parkeringsbiljett när du parkerar fordonet, men då du inte har någon vindruta att placera den innanför så lägger du biljetten i plånboken eller på något annat säkert ställe. Om du blir rapporterad skickar du in kontrollavgiften och parkeringsbiljetten och talar om hur det är.

Kontrollavgifter

Om jag anser att kontrollavgiften är felaktig och därför inte vill betala den, hur gör jag då?

Klagomål på en utfärdad kontrollavgift prövas efter skriftlig invändning. I normalfallet kan du inte bli befriad från avgiften genom att ringa. Adressen dit du skall skicka din invändning framgår av kontrollavgiftsfakturan.

Varför är kontrollavgiften olika stor?

Kontrollavgiftens storlek får inte överstiga den felparkeringsavgift som gäller i kommunen. I praktiken är det alltså kommunen som bestämmer kontrollavgiftens storlek. Den kan variera för olika typer av överträdelser.

Har parkeringsvakten betalt i förhållande till antalet utfärdade kontrollavgifter?

Nej! Alla parkeringsvakter har fast månadslön eller timlön och inkomsten är inte relaterad till antalet skrivna kontrollavgifter.

Betalning

Du kan betala din parkering online för ett Park&Go garage upp till 72h efter du har lämnat garaget. Du betalar din parkering på betala.apcoa.se.

Tips: För dig som ofta parkerar i våra Park&Go garage rekommenderar vi att du sparar betala.apcoa.se som en favorit i din mobiltelefon. Alla våra siter är mobilanpassade och då kan du med enkelhet betala både på plats och efteråt.

Korttransaktioner

Har du frågor kring korttransaktioner, vänligen vänd er till kortutgivaren för att erhålla ett transaktionsunderlag. I underlaget framgår vilka parkeringar du har gjort och vilka datum och klockslag du har parkerat.

Tips: Om du har parkerat i våra CALE maskiner så kan du själv hämta en kvittokopia på http://www.apcoa.se/service/kundtjaenst/kvittokopia.html.

För information

Transaktionsdatumet som du ser på ditt konto eller faktura behöver inte vara datumet för din parkering. Parkeringsavgifter debiteras normalt inom 1-10 dagar från dagen man parkerat.

Vissa kortinlösare kan inte läsa in transaktionsdatumet för köpet i automaten. När transaktionsfiler skickas vidare till banken för debitering, kan det bli en förskjutning av dagar och dagen ditt konto belastas blir det nya transaktionsdatumet. Har du gjort flera kortköp tätt inpå varandra, kan dessa köp belastas samma datum.

OBS. Ort: Stockholm kan det stå på fakturor för att huvudkontoret ligger i denna stad och behöver inte innebära att din parkering har skett på denna ort.

För mer information om hur APCOA Parking behandlar personuppgifter, se "Sekretesspolicy".