Inför GDPR förordningen

Den 25 maj i år så träder en ny EU-lag in, kallad GDPR ( General Data Protection Regulation).

Lagen omfattar till stor del den redan nu befintliga Person Uppgifts Lagen (PUL) och PUL kommer att ersättas när GDPR förordningen träder in.

Vi på APCOA tar den nya förordningen på största allvar och har haft ett långt och gediget arbete bakom oss för att kunna säkerställa alla delar.

För att kunna samla in och behandla personuppgifter så behöver man uppfylla minst en av sex stycken lagliga grunder, APCOA:s lagliga grund är :

Behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Endast de personuppgifter som verkligen behövs för att uppfylla den lagliga grunden får samlas in och behandlas och det ska alltid göras på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Vi har klara och goda rutiner för hur insamling och behandlingen av personuppgifter ska gå till och hur all dokumentation ska genomföras och arkiveras.

APCOA jobbar kontinuerligt med utbildning av vår personal för att kunna säkerställa högsta kvalité och för att kunna ge våra kunder bästa tänkbara service, vi jobbar även genomgripande med att ge vår personal medvetenhet om alla rättigheter och skyldigheter enligt GDPR förordningen.

För att ytterligare säkerställa och förbättra vårt arbete med informationssäkerhet så kommer Vi på APCOA under 2018 att bli ISO certifierade, (ISO/IEC 27001).

APCOA har tillsatt en Personuppgiftsansvarig och även ett Dataskyddsombud som i ett led att stärka upp vårt dagliga arbete med insamling och hanteringen av personuppgifter.

Om du har ytterligare frågor om den nya GDPR – förordning och/eller om du vill göra en begäran så ta gärna kontakt med oss.

Du når oss enklast på info@apcoa.se, där kommer du även i kontakt med vår Personuppgiftsansvarig.

Du kan även skicka in dina frågor till oss via brev :

Personuppgiftsansvarig

APCOA Parking Sverige AB

Box 470 25

100 74 Stockholm

 

Den nationella myndigheten som ska se till att förordningen efterlevs är Datainspektionen och på deras hemsida finns GDPR förordningen att läsa i sin helt.

https://www.datainspektionen.se/