We know how

APCOA PARKING Sverige är en ledande aktör inom svensk parkeringsservice. Huvudverksamheten är inriktad på etablering och drift av parkeringsanläggningar. Företaget har ca 200 anställda och närmare 1000 parkerings- och övervakningsuppdrag i ett 10-tal städer i Sverige.

APCOA PARKING Sverigeär ett helägt dotterbolag till EuroPark Skandinavia AS, som sedan 1999 tillhör APCOA Parking AG, Europas största parkeringskoncern (www.apcoa.eu). Moderbolaget har 4 500 anställda. Inom koncernen kan vi uppvisa bred erfarenhet och hög kompetens inom alla typer av parkeringslösningar, såväl stora som små. Den totala verksamheten omfattar hela 4 100 parkeringsanläggningar och ca 1 200 000 P-platser.

Det skandinaviska huvudkontoret är placerat i Norge. EuroPark Skandinavia driver sammanlagt över 500 parkeringsanläggningar i ca 60 städer i Norden. Detta gör APCOA Parking till det största parkeringsbolaget i Norden.

Värderingar, Kompetens

  • Korrekthet - Arbetet kännetecknas av noggrannhet, kvalitetssäkring och kontinuitet. Vi strävar efter att ständigt förbättra oss och utveckla företaget och parkeringsbranschen som helhet.
  • Open-minded - Vi är öppna och ärliga i allt vi gör. Vi har inga dolda agendor eller hemligheter för uppdragsgivare, kunder eller allmänhet.
  • Medmänsklighet - Alla kan begå misstag. Detta genomsyrar vår syn på kontrollavgiftsärenden och de människor vi kommer i kontakt med.
  • Personlighet - Vi är ett företag med människor som arbetar för människor. Anställda och kunder ska bemötas med respekt och få möjlighet att framföra sina åsikter.
  • Enkelhet - Det ska vara enkelt att parkera hos oss. Regler och anvisningar ska alltid vara tydliga. Vi ska alltid se på parkeringstjänster från ett kundperspektiv och utforma dessa därefter.
  • Trovärdighet - Allt vi gör kännetecknas av långsiktighet. Den snabbaste lösningen behöver inte alltid vara den bästa. Kvalitet och professionalitet måste utgöra grunden för alla beslut, nu och i framtiden.
  • Engagemang - Vi erbjuder mer än enbart parkeringsplatser. Vi är stolta över vår kunskap och att hela tiden vilja leverera helhetslösningar som utmanar och utvecklar. Det skall märkas.
  • Närvaro - Vi finns där vi behövs och är alltid anträffbara oavsett tid på dygnet eller året. Genom att synas och märkas bidrar vi till ökad säkerhet och trygghet.
  • Samsyn - Varje uppdrag är unikt. Därför försöker vi alltid tillsammans med kunden göra lokala anpassningar som gynnar alla parter.