Sekretesspolicy

Cookies

Vi använder så kallade "cookies" för att utöka användbarheten av vår hemsida och göra dess användning mer bekväm för dig. "Cookies" innebär att data kan sparas på din dator när du besöker vår webbplats. Du har möjlighet att förhindra att cookies lagras på din dator genom att ändra din webbläsares inställningar, men detta begränsar din användning av vår webbplats.

Datainsamling med hjälp av Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Både Google och Google Analytics använder så kallade "cookies". Dessa är små textfiler som lagras på din dator och tillåter din användning av webbplatsen att bli analyserad. Google Analytics samlar in information om ditt operativsystem, webbläsare, IP-adress, den tidigare besökta webbplatsen (refererande webbadress) samt datum och tid då du besökte vår hemsida. Information om din användning av vår hemsida som genereras av denna textfil överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för att analysera din användning av vår hemsida, för att sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för webbsideoperatörer och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsens användning och användning av internet. Google skickar informationen till tredje part där detta lag föreskrivs eller där tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Denna användning är anonym eller använder pseudonymer. Du hittar mer information om detta hos Google: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Insamling och lagring av användardata

Vi samlar in och lagrar data, såsom datum och tid om när webbplatsen besöktes och den sida som du ringde upp vår plats från etc. för att optimera vår webbplats. Detta görs anonymt utan att personligen identifiera användaren av webbplatsen. Användarprofiler skapas också genom användningen av pseudonymer. Även här finns det ingen koppling mellan personen bakom pseudonymen och användningen av insamlade data. Vi använder även cookies för att samla in och lagra användardata. Dessa är små textfiler som lagras på din dator och används för att lagra statistik, som operativsystemet, det program du använder för att nyttja internet (webbläsare), IP-adress, den tidigare webbplatsen (refererande webbadress) och tiden för besöket. Vi samlar endast dessa uppgifter för statistiska ändamål för att ytterligare förbättra vår hemsida och göra vår närvaro på nätet ännu mer attraktiv. Dessa data samlas endast in och sparas anonymt eller under pseudonym och kan inte spåras tillbaka till dig som individ.

Tilldelad användning av uppgifter

Vi följer principen om tilldelade användningen av uppgifter och samlar endast in, bearbetar och lagrar dina personuppgifter för det ändamål som du har meddelat de till oss. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, om detta inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten eller avsluta kontraktet. Vi kommer också att sända data till statliga institutioner och myndigheter som har rätt att få tillgång till denna information inom ramen för vår lagstadgade upplysningsplikt eller om vi är skyldiga att lämna ut dessa uppgifter genom dom.

Vi tar dataskyddet inom vårt företag på stort allvar. Vår personal och kontrakterade tjänsteföretag har en tystnadsplikt och följer lagbestämmelser om dataskydd.

Rätt till information och återkallande

Du kan få information gratis när som helst om de data vi har sparat om dig utan att behöva ange en anledning. Du kan blockera, rätta eller radera data som vi har sparat om dig, när helst du vill. Du kan också när som helst och utan att ange orsak återkalla sitt samtycke du har gett oss att samla in och använda dina data. För att göra det, kontakta den adress som anges i avsnittet rättsligt meddelande. Vi svara gärna på andra frågor som du har angående vår dataskydds information och behandling av dina personuppgifter. Observera att dataskyddsbestämmelser och hantering av dataskyddet, till exempel genom Google, ständigt kan förändras. Det är därför lämpligt och nödvändigt för att hålla dig uppdaterad med förändringar i lagstadgade bestämmelser och policys som antagits av företag som Google.

Nyhetsbrev

Om du vill beställa vårt nyhetsbrev, behöver vi bekräftelse på att du är ägare av den angivna e-postadressen och samtycker till mottagandet av nyhetsbrevet, liksom din e-postadress. Dessa data samlas endast in för att kunna skicka dig nyhetsbrev samt för att dokumentera vår rätt att göra det. Dessa data kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Du kan avboka din beställning av vårt nyhetsbrev och återkalla ditt samtycke för oss att lagra din e-postadress när som helst.

Behandling av personuppgifter

Park & Go syftar till att underlätta för våra kunder genom att erbjuda en förenklad betalningslösning (se ”Varför välja Park & Go” ovan). Uppgifter om fordon som har utestående betalning 72 timmar efter utpassering ur APCOAs parkeringsgarage skickas till Svea Ekonomi AB, som sköter all fakturering. Som kund har du rätt att, efter skriftlig begäran därom till APCOA Parking, en gång per kalenderår gratis erhålla besked från APCOA Parking om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej samt, i förekommande fall, vilka uppgifter om den sökande som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas. Vill du motsätta dig behandling av uppgifterna eller begära rättelse om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller missvisande är du välkommen att kontakta APCOA Parking via e-post på info@apcoa.se eller via brev som skickas till: APCOA Parking, Box 47 024, 100 74 Stockholm.