Frågor & Svar

Här hittar du frågor och svar, som regelbundet inkommer till oss.

Har du frågor som rör parkeringsregler och parkeringsbestämmelser för en viss parkering kontakta oss så hänvisar vi dig till rätt person för att få svar på dina frågor. 

Kontraktsparkering

Hur säger jag upp min garageplats?
- Alla uppsägningar måste ske skriftligen till APCOA Parking via mail, brev eller fax.

När får jag svar på mitt mail?
- Vi räknar med att svara alla inkommande mail inom 5 arbetsdagar.

När kommer mina hyresavier?
- Hyresavierna skickas ut till den 15:e i månande innan hyresperioden start. Vid månadsebtalning så skickas hyresavierna också ut kvartalsvis med tre inbetalningskort.

När får jag mitt p-tillstånd?
- P-tillstånd skickas ut tillsammans med hyresavierna.

Jag hittar inte mitt garage på er hemsida?
- Alla våra garage finns inte med på hemsidan då det föreligger att endast lokalhyresgäster eller boende får hyra garage- eller p-plats.

Autogiro/E-faktura?
- Vi har tyvärr inte autogiro att erbjuda.
Däremot kan du kontakta din bank för att nyttja möjligheten till e-faktura.

Intresseanmälan för en speciell parkering?
- Vänligen skicka en intresseanmälan via vår hemsida.

Hur lång är min uppsägningstid?
- Då uppsägningstiden kan varierar mellan de olika parkeringsanläggningarna så hänvisar vi till ert avtal där uppsägningstiden framgår.

Parkering

Gäller det samma regler för ett handikapptillstånd på tomtmark som på gatumark?
- Nej! Där parkeringen regleras civilrättsligt gäller handikapptillståndet endast på de parkeringsplatser som är utmärkta som sådana. Ligger platsen inom ett område som i övrigt är avgiftsbelagt skall även tillståndshavare i normalfallet betala parkeringsavgift.

Hur länge får bilen vara uppställd i samband med lastning eller lossning av gods?
- Fordonet får vara uppställt så länge som verksamheten kräver det. Andra åtgärder än själva godsförflyttningen såsom uppackning och dylikt får dock inte förekomma.

Hur länge får jag ha bilen uppställd där det är parkeringsförbud?
- Där det är parkeringsförbud är det tillåtet att stanna endast för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Om jag har en motorcykel eller släpvagn, hur ska jag då göra med parkeringsbiljetten?
- Du löser parkeringsbiljett när du parkerar fordonet, men då du inte har någon vindruta att placera den innanför så lägger du biljetten i plånboken eller på något annat säkert ställe. Om du blir rapporterad skickar du in kontrollavgiften och parkeringsbiljetten och talar om hur det är.

Kontrollavgifter

Om jag anser att kontrollavgiften är felaktig och därför inte vill betala den, hur gör jag då?
- Klagomål på en utfärdad kontrollavgift prövas efter skriftlig invändning. I normalfallet kan du inte bli befriad från avgiften genom att ringa. Adressen dit du skall skicka din invändning framgår av kontrollavgiftsfakturan.

Varför är kontrollavgiften olika stor?
- Kontrollavgiftens storlek får inte överstiga den felparkeringsavgift som gäller i kommunen. I praktiken är det alltså kommunen som bestämmer kontrollavgiftens storlek. Den kan variera för olika typer av överträdelser.

Har parkeringsvakten betalt i förhållande till antalet utfärdade kontrollavgifter?
- Nej! Alla parkeringsvakter har fast månadslön eller timlön och inkomsten är inte relaterad till antalet skrivna kontrollavgifter.

Korttransaktioner

Har du frågor kring korttransaktioner, vänligen vänd er till kortutgivaren för att erhålla ett transaktionsunderlag. I underlaget framgår vilka parkeringar du har gjort och vilka datum och klockslag du har parkerat.

Transaktionsdatumet som du ser på ditt konto eller faktura behöver inte vara datumet för din parkering. Parkeringsavgifter debiteras normalt inom 1-10 dagar från dagen man parkerat.

Vissa kortinlösare kan inte läsa in transaktionsdatumet för köpet i automaten. När transaktionsfiler skickas vidare till banken för debitering, kan det bli en förskjutning av dagar och dagen ditt konto belastas blir det nya transaktionsdatumet. Har du gjort flera kortköp tätt inpå varandra, kan dessa köp belastas samma datum.

OBS. Ort Stockholm kan det stå på fakturor för att huvudkontoret ligger i denna stad och behöver inte innebära att din parkering har skett på denna ort.