Överträdelsepunkter

Här listar vi några av de vanligaste överträdelsepunkterna.

10 P-skiva saknas/Ej avläsbar
11 Parkerad längre än tillåten tid enligt p-skiva
12 Fler än en p-skiva synlig
13 Parkerad längre än tillåten tid
14 Parkeringsavgift ej erlagd
15 Giltig parkeringsbiljett saknas/ej synlig
16 Felvänd/ej avläsbar parkeringsbiljett
17 Ogiltig parkeringsbiljett
18 Parkering på parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag
19 Giltigt parkeringstillstånd saknas/ej synligt
20  Felvänt/ej avläsbart parkeringstillstånd
21 Ogiltigt parkeringstillstånd
22 Parkerad på parkeringsplats för besökare. Ej anmäld i reception.
23 Parkerad på parkeringsplats för besökare.
24 Parkerad på förhyrd/reserverad parkeringsplats
25 Parkerad på outhyrd förhyrd/reserverad parkeringsplats
26 Parkerad utanför markerad plats
27  Förbud att parkera
28 Förbud att parkera. Område.
29 Stannande/parkering på parkeringsplats för rörelsehindrade.

 

För mer information gå till Kontrollavgifter

 

Exempel på kontrollavgifter:

Våra parkeringsvakter använder sig av elektronisk utrustning vid bevakning. Kontrollavgiften som skrivs ut är ett gult kvitto med information om överträdelse samt betalningsinformation. I vissa fall skriver P-vakten kontrollavgiften manuellt.