Överträdelsepunkter

Här listar vi några av de vanligaste överträdelsepunkterna.

54. Giltig biljett saknas

53. Ogiltig biljett, t ex utgått eller annat bolag

55. Biljett felvänd/ Ej avläsbar

56. P-skiva saknas/Ej avläsbar

57. Ej uppställt inom markerad plats

58. Uppställt i strid mot förbud att parkera (P-förbud)

60. Parkeringstillstånd saknas

61. Ej giltigt parkeringstillstånd

63. Uppställt på reserverad/ förhyrd plats

För mer information gå till Kontrollavgifter

Exempel på kontrollavgifter:

Våra parkeringsvakter använder sig av elektronisk utrustning vid bevakning. Kontrollavgiften som skrivs ut är ett gult kvitto med information om överträdelse samt betalningsinformation. I vissa fall skriver P-vakten kontrollavgiften manuellt.