EuroPark sluter parkeringskontrakt för svenskt köpcenterprojekt.

/company/arkiv/alla-artiklar/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=446&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ba033dfce20d0a5d56075f5e1047a873

Stockholm/Stuttgart, den 18 februari 2013 - EuroPark Svenska AB, dotterbolag till APCOA Parking Group, har fått kontraktet för parkeringshanteringen för köpcentrumet "KULAN". Kontraktet ger EuroPark ansvaret för parkeringshantering på en plats som betraktas som Sveriges tredje största köpcentrumbygge de kommande åren. Det rör sig om hantering av upp till 2 000 parkeringsplatser.

Köpcentrum "KULAN" är beläget i Gamlestan vid Säveån (Göteborg), i den unika miljön runt SKF-området, den svenska industrirenässansens vagga. Komplexet är 55 000 m² varav c:a 42 000m² kommer att vara affärsverksamhet inomhus.

TK Development A/S, moderbolagets investering i projektet, sägs vara över 2 miljarder svenska kronor. TK Development utvecklar fastigheter hela norra och centrala Europa. TK anses vara det ledande europeiska företaget inom utveckling av centrala affärsområden, köpcentrum och parkering.

Omkring 8 000 000 besökare väntas besöka "KULAN", som ligger endast tre kilometer från Göteborgs centrum. Detta köpcentrum ska enligt planen öppna i oktober 2015.

"Grattis till mina svenska kollegor under ledning av vår VD, Bo Lillieqvist, för att de lyckats övertyga TK Development A/S om ett första klassens erbjudande", sade Ralf Bender, VD för EuroPark, moderorganisation för APCOA PARKING Group.  "Vi är glada att vara servicepartner för "KULAN"-projektet.  Hantering av parkering vid köpcentrum är en av APCOA:s huvudkompetenser. I denna verksamhet låter vi våra kunder ta del av vår oöverträffade erfarenhet inom parkeringshantering. Vi ser verkligen fram emot oktober 2015 för att bidra till attraktionskraften och framgången med köpcentrum "KULAN", genom att ge kunder och besökare en förstklassig parkeringsupplevelse".

Tillbaka to top