VI HÅLLER ISO 9001 & 14001 STANDARD!

/company/arkiv/alla-artiklar/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=452&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=71989aa5708c130a5c8c0a2bfbb15989

Efter ett omfattande arbete med att utveckla APCOAS tidigare implementerade kvalitets – och miljöledningssystem så är APCOA nu certifierade enligt standarden ISO 9001 & 14001 sedan 9 december 2015.

”Detta är ett glädjande kvitto på att de processer vi arbetar efter för att uppnå långsiktigt hållbar och ständig förbättring klarar en närmare granskning. Det är viktigt för oss att nu kontinuerligt fortsätta på den inslagna vägen där långsiktiga beslut som gynnar miljö och kvalitetstänkande prioriteras framför kortsiktigare initiativ och arbetssätt”, menar VD Bo Liliequist.

Tillbaka to top