Stockholms Stad tecknar stort avtal med EuroPark Svenska AB

/company/arkiv/alla-artiklar/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=455&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=83090ca432b6019dfb7b81467ad8dc64

Stockholm/Stuttgart, 13 februari 2013 - EuroPark Svenska AB, dotterbolag till APCOA Parking Group, har tecknat avtal med Stockholms Stad. Det ingångna avtalet gäller övervakning av all gatuparkering i område Stockholm väst och träder i kraft 1 juni i år.

EuroPark är det första parkeringsbolag med eget bevakningsbolag som erhållit Stockholm Stads förtroende sedan Stockholm började handla upp kommunala tjänster på entreprenad för cirka 10 år sedan. Svensk lag kräver att entreprenörer antingen måste vara kommunala parkeringsbolag eller auktoriserade bevakningsföretag för att övervaka kommunal gatuparkering.

Uppdraget kommer att utföras av EPS Bevakning AB, och Europark Svenska AB var kvalificerad som tjänsteleverantör efter att ha lämnat bäst bud i upphandlingen.

”Det är en stor framgång för våra svenska kollegor. Det är även ett stort förtroende från de ansvariga på Stockholm stad att vi får integrera tjänsten med EuroParks uppsatta verksamhetsrutiner och -mål”, säger Ralf Bender, VD för EuroParks moderbolag APCOA Parking Group. ”Vi är stolta över samarbetet som Stockholms stad ingått med oss. Jag är fullt förvissad om att VD Bo Liliequist och hans team har den genuina servicekänsla som krävs för att uppfylla förväntningarna från Stockholms stad, parkeringskunder och allmänhet”.

Tillbaka to top