VI HÅLLER ISO 9001 & 14001 STANDARD!

/company/arkiv/alla-artiklar/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=452&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=71989aa5708c130a5c8c0a2bfbb15989

Efter ett omfattande arbete med att utveckla APCOAS tidigare implementerade kvalitets – och miljöledningssystem så är APCOA nu certifierade enligt standarden ISO 9001 & 14001 sedan 9 december 2015.

”Detta är ett glädjande kvitto på att de processer vi arbetar efter för att uppnå långsiktigt hållbar och ständig förbättring klarar en närmare granskning. Det är viktigt för oss att nu kontinuerligt fortsätta på den inslagna vägen där långsiktiga beslut som gynnar miljö och kvalitetstänkande prioriteras framför kortsiktigare initiativ och arbetssätt”, menar VD Bo Liliequist.

Läs mer

EuroPark sluter parkeringskontrakt för svenskt köpcenterprojekt.

/company/arkiv/alla-artiklar/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=446&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ba033dfce20d0a5d56075f5e1047a873

Stockholm/Stuttgart, den 18 februari 2013 - EuroPark Svenska AB, dotterbolag till APCOA Parking Group, har fått kontraktet för parkeringshanteringen för köpcentrumet "KULAN". Kontraktet ger EuroPark ansvaret för parkeringshantering på en plats som betraktas som Sveriges tredje största köpcentrumbygge de kommande åren. Det rör sig om hantering av upp till 2 000 parkeringsplatser.

Köpcentrum "KULAN" är beläget i Gamlestan vid Säveån (Göteborg), i den unika miljön runt SKF-området, den svenska industrirenässansens vagga. Komplexet är 55 000 m² varav c:a 42 000m² kommer att vara affärsverksamhet inomhus.

TK Development A/S, moderbolagets investering i projektet, sägs vara över 2 miljarder svenska kronor. TK Development utvecklar fastigheter hela norra och centrala Europa. TK anses vara det ledande europeiska företaget inom utveckling av centrala affärsområden, köpcentrum och parkering.

Omkring 8 000 000 besökare väntas besöka "KULAN", som ligger endast tre kilometer från Göteborgs centrum. Detta köpcentrum ska enligt planen öppna i oktober 2015.

"Grattis till mina svenska kollegor under ledning av vår VD, Bo Lillieqvist, för att de lyckats övertyga TK Development A/S om ett första klassens erbjudande", sade Ralf Bender, VD för EuroPark, moderorganisation för APCOA PARKING Group.  "Vi är glada att vara servicepartner för "KULAN"-projektet.  Hantering av parkering vid köpcentrum är en av APCOA:s huvudkompetenser. I denna verksamhet låter vi våra kunder ta del av vår oöverträffade erfarenhet inom parkeringshantering. Vi ser verkligen fram emot oktober 2015 för att bidra till attraktionskraften och framgången med köpcentrum "KULAN", genom att ge kunder och besökare en förstklassig parkeringsupplevelse".

Läs mer

Stockholms Stad tecknar stort avtal med EuroPark Svenska AB

/company/arkiv/alla-artiklar/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=455&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=83090ca432b6019dfb7b81467ad8dc64

Stockholm/Stuttgart, 13 februari 2013 - EuroPark Svenska AB, dotterbolag till APCOA Parking Group, har tecknat avtal med Stockholms Stad. Det ingångna avtalet gäller övervakning av all gatuparkering i område Stockholm väst och träder i kraft 1 juni i år.

EuroPark är det första parkeringsbolag med eget bevakningsbolag som erhållit Stockholm Stads förtroende sedan Stockholm började handla upp kommunala tjänster på entreprenad för cirka 10 år sedan. Svensk lag kräver att entreprenörer antingen måste vara kommunala parkeringsbolag eller auktoriserade bevakningsföretag för att övervaka kommunal gatuparkering.

Uppdraget kommer att utföras av EPS Bevakning AB, och Europark Svenska AB var kvalificerad som tjänsteleverantör efter att ha lämnat bäst bud i upphandlingen.

”Det är en stor framgång för våra svenska kollegor. Det är även ett stort förtroende från de ansvariga på Stockholm stad att vi får integrera tjänsten med EuroParks uppsatta verksamhetsrutiner och -mål”, säger Ralf Bender, VD för EuroParks moderbolag APCOA Parking Group. ”Vi är stolta över samarbetet som Stockholms stad ingått med oss. Jag är fullt förvissad om att VD Bo Liliequist och hans team har den genuina servicekänsla som krävs för att uppfylla förväntningarna från Stockholms stad, parkeringskunder och allmänhet”.

Läs mer