1992 - EuroPark bildas av Norska Indigo Invest AS

1992 - Verksamheten kommer till Sverige (Stockholm)

1993-1999 - Kontor startas i Malmö, Växjö, Norrköping, Göteborg och Karlstad

1999 - EuroPark får ny ägare i APCOA Parking AG

1999 - EuroPark förvärvar AB Stockholmsgaraget

1999 - EuroPark förvärvar P-service AB i Malmö

2000 - EuroPark tar över driften av Arlanda Taxi Remote

2001 - Verksamheten utvecklas på samtliga orter

2001 - DI utser EuroPark till årets ”Gasell-företag” (de uthålligt snabbaste växande företagen i Sverige). EuroParks tillväxt år 2001 var 628 %

2003 - EuroPark förvärvar CitiService Försäljnings AS2006 - EuroPark förvärvar Perpetum Parkering.

2006 - EuroPark förvärvar Storstockholms Parkeringstjänst AB.

2007 - EuroPark förvärvar Garage AB Heimdal.

2007 - EuroPark förvärvar Rationell parkeringsserice RPS AB och deras dotterbolag  ParkSmart AB