För APCOA Parking är utveckling av parkeringsmöjligheter av stor vikt. Vi arbetar ständigt med att hitta vägar till förbättringar som leder till ökad beläggningsnivå och bättre service för våra kunder.

Den svenska servicedesignbyrån Transformator (www.transformator.net) fick i uppdrag av APCOA Parking att utifrån kundinsikter skapa en vision om det perfekta garaget. Resultatet blev denna animation där parkörens önskemål är i fokus.