APCOA Parking är en seriös och stabil partner med en väl utbyggd organisation och en solid ekonomi. Genom professionell och kvalitetssäkrad drift arbetar vi för att skapa goda resultat för våra uppdragsgivare. Detta kan handla om allt ifrån att alltid ha korrekt skyltning och följa lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP), till att handha säkra tömningsrutiner för våra automater där all penninghantering sker i slutna system.

APCOA Parking är medlem av Svenska Parkeringsföreningen (Svepark). I och med detta har vi förbundit oss att följa föreningens stadgar och etiska regler, vilket fungerar som en extra kvalitetsgaranti gentemot kund.

Läs mer på: www.svepark.se