Många större P-hus och parkeringar ligger ofta invid eller i direkt anslutning till köpcentrum och andra kommersiella anläggningar. Detta kräver ett nära samarbete med bl.a. fastighetsägare och centrumföreningar, något som vi har stor erfarenhet av. APCOA Parking verkar alltid för att på ett aktivt sätt utveckla sina objekt och därmed skapa en optimerad och kostnadseffektiv drift av parkeringen.

Varumärket APCOA Parking borgar även för en god tillgänglighet, aktiv prissättning, hög utnyttjandegrad, marknadsmässig P-avgift samt en effektiv marknadsföring av P-anläggningarna. Målet är att genom ett nära samarbete skapa långsiktiga relationer med uppdragsgivarna.

Vi skapar möjligheter av parkeringsproblem!