Våra uppdragsgivare vittnar om APCOA Parking som en flexibel partner. Vi anpassar vår service efter rådande parkeringssituation, oavsett om det gäller mässor, gallerior, ishockeyarenor eller köpcentra.

 

APCOA Parking går lite längre än andra parkeringsbolag

Förutom huvudverksamheten, dvs. driften av parkeringshus, garage och parkeringsanläggningar utomhus, utför APCOA Parking kompletterande tjänster så som:

  • Biljetthantering
  • Biltvätt
  • Parkeringsövervakning
  • Trafikvärdar vid evenemang
  • Bagagetjänst m.m.

Fokus i våra parkeringsanläggningar är att utforma kundanpassade lösningar med hänsyn taget till både den yttre och inre miljön. APCOA Parking vill inge ett positivt och trevligt intryck för de bilister som besöker anläggningarna och det är därför av största vikt att hålla rent och snyggt på och omkring P-platserna.

APCOA Parking värnar om en trevlig parkeringsmiljö, där både service- och säkerhetsnivån är hög. Alla tider på dygnet ska det kännas tryggt att parkera hos oss varför vi satsat extra på belysning och bevakning. Vår övervakningspersonal genomgår ständigt fortbildning i syfte att höja nivån ytterligare vad gäller service och säkerhet. Våra P-vaktsbilar är idag utrustade med t.ex. brandsläckare och startkablar och kan därmed erbjuda snabb hjälp.