Grimman Besökare

Adress

Wollmar Yxkullsgatan 25
, 118 52 Stockholm

Parkeringsavgift

från 10,00 kr per timme
till 20,00 kr per timme

Öppettider

Mån - Sön
Öppet dygnet runt

Information

3
Kontraktsparkering
45
Total antal platser

Parkeringsinformation

Besökstaxa

 

20 SEK per timme (kl 07.00 - 19.00) 

 

10 SEK per timme (kl 19.00 - 07.00)

 

Max. parkering 24 timmar

 

Personalataxa

 

5 SEK per timme (kl 07.00 - 19.00) 

 

2 SEK per  timme (kl 19.00 - 07.00)

 

Max. parkering 5 dygn

 

Parkering i närheten

Rosenlunds Sjukhus besökande

Öppet dygnet runt

 
per timme från 10 kr