Rosenlunds Sjukhus

Adress

Tideliusgatan 12
, 118 69 Stockholm

Parkeringsavgift

från 10.00 SEK per timme
till 20.00 SEK per timme

Rosenlunds Sjukhus-1
Rosenlunds Sjukhus-2
Rosenlunds Sjukhus-3

Korttidsparkering

Besökstaxa dygnet runt:

20kr/ timme ( kl. 07.00-19.00 )

10kr/ timme ( kl. 19.00-07.00 )

Max. parkering 24 timmar

Personaltaxa:

5kr/ timme ( kl. 07.00-19.00 )

2kr/ timme ( kl. 19.00-07.00 )

Max. parkering 5 dygn

Beskrivning

Parkering i anslutning till Rosenlunds Sjukhus

 
APCOA SWEDEN