Har du frågor eller vill överklaga kontakta HOJAB:

HOJAB Parkeringsservice
Box 102, 169 81 SOLNA
Tel: 08-735 29 99 Mån-fre kl 08:00-17:00
Fax 08-735 29 95

Invändningar bör göras skriftligen.

Betalningskravet på kontrollavgiften blir stoppat tills invändan har behandlats och svar om beslut sker via brev.

Betalning görs inom 8 dagar från utskriftsdatum till HOJAB:

Plusgiro: 842603-3
Bankgiro: 5816-8378

Debiteringsnummer/OCR nummer måste anges vid betalningen.

 

Så undviker du kontrollavgift

För att du ska kunna undvika kontrollavgift (”P-bot”) har vi nedan samlat ihop några allmänna tips och regler som är bra att tänka på då du parkerar. Generella bestämmelser vad gäller stannande och parkering hittar du i Trafikförordningen (1998:1276) respektive Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (1984:318).

 

Vett & etikett

I grunden handlar parkering om vett och etikett, och att följa parkeringsreglerna. Alla våra parkeringsregler är tillkännagivna med vägmärken. Följ dem så slipper du kontrollavgift!

 

Att felparkera kan medföra risker

Exempelvis kan sikten vid ett övergångsställe försämras, vilket innebär en fara för fotgängare. Vidare riskerar ett felparkerat fordon även att hindra framkomligheten för utrycknings-, transport- och röjningsfordon. I ett P-hus kan en till synes oskyldig parkeringsöverträdelse leda till att exempelvis nödutgången blockeras, vilket kan få förödande konsekvenser om olyckan är framme.

 

Parkeringsreglerna bygger enligt Vägverket på två enkla principer:

a) Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
b) Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

 

Om du trots allt får en kontrollavgift

Den som felparkerar kan åläggas att betala en s.k. kontrollavgift (”P-bot”). Storleken på denna beror på:
a) vilken typ av överträdelse det är
b) i vilken stad och kommun överträdelsen har ägt rum.
På kontrollavgiften, som fästes på bilrutan, framgår tydligt vilken regel föraren brutit mot.

Med ”P-boten” följer en inbetalningsavi med ett angivet postgironummer. Vid annat betalningssätt är det viktigt att ange kontrollavgiftens debiteringsnummer, avsändare, samt bilens registreringsnummer.

 

Kontrollavgiften ska vara betald inom åtta dagar från utskriftsdatum

Betalar du inte trots att du får en påminnelse, riskerar du att ärendet överlämnas till inkasso och sedemera Kronofogdemyndigheten.

 

Eventuell överklagan skall ske omgående och skriftligen till adress:

HOJAB Parkeringsservice
Box 102, 169 81 SOLNA.

Skriftlig invändning bör innehålla, ärende nummer, Fordonets registeringsnummer, namn och adress. Bifoga även kopia av åberopade handlingar, så som t ex kopia på giltigt P-tillstånd eller P-biljett.
Betalningskravet på kontrollavgiften blir stoppat tills invändan har behandlats och svar om beslut sker via brev.

 

Har du frågor?

Har du frågor gällande parkeringsregler eller kontrollavgifter, fråga våra P-vakter om råd. Du kan även kontakta vår samarbetspartner HOJAB Parkeringsservice på telefon 08-735 29 99 måndag- fredag 09-17.