Personalparkering

Region Stockholm marknadsanpassar parkeringsavgifter för personal för att följa skattelagstiftningen. Det innebär zonindelning med enhetliga taxor, tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från den 1 januari 2023.

 Skriv ut  Dela via mail  Dela på Facebook  Dela på LinkedIn

Parkeringsundantaget gäller under hela 2022

Det undantag för personalparkering som gällt under covid-19 gäller hela året 2022. För att parkera på personalparkeringen vid sjukhusen behöver du ha ApcoaFlow-appen och ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till den.

Uppdatera med ditt personliga HSA-id minst 24 timmar innan ditt första användande.

På många av parkeringarna vid sjukhusen är det brist på parkeringsplatser för personal. Därför är det viktigt att ha koll på att det verkligen är rätt personer som använder parkeringsplatserna. Det säkerställer vi genom att koppla appen ApcoaFlow till regionens personalregister och tjänstekort.

Det här gäller från och med 1 januari 2023

Parkering blir dock förmånsbeskattat om inte avgifterna är marknadsanpassade. Därför ska parkeringsavgifterna för anställda inom Region Stockholm harmoniseras med omkringliggande marknadstaxor under 2023. 

Zonindelning för enhetliga taxor 

Vårdfastigheterna är indelade i tre zoner - innerstad, ytterstad och landsort. Taxorna är marknadsanpassade och enhetliga inom det geografiska området.
https://www.apcoa.se/fileadmin/_processed_/c/d/csm_9a542b2be11f4d0ea3a0c3aba18502b3_42fa2f04fb.png

Personalparkering 2023 med start 1 januari 2023 klockan 06.00 

  • Tim- och dygnstaxa gäller måndag-lördag. Du betalar för parkering mellan klockan 06.00 och 18.00, på kvällar och nätter parkerar du gratis. Avgiftsfritt söndagar och röda dagar. 
  • Maxtaxa gäller, vilket innebär att du betalar för maximalt 6 timmar/dygn.
  • Personaltaxan för innerstad är 10:-/timme, för ytterstad 5:-/timme och för landsort 3:-/timme. För garage-/p-husplats gäller ett påslag på 20%, eftersom garageplats enligt Skatteverkets regler har ett högre marknadsvärde än gatuparkering.
  • När du parkerar med appen ApcoaFlow kan du parkera på personalparkering. Uppgradera appen med ditt personliga och aktiva HSA-id innan taxorna börjar gälla igen.
  • Parkster kommer att upphöra att gälla för alla typer av personaltillstånd. Byt till Apcoa Flow innan taxorna börjar gälla igen.

Du kan läsa mer på locums hemsida: https://www.locum.se/locum/personalparkering