APCOA och ETNetwork förenklar rese- och utläggshantering med digitala kvitton.

/company/arkiv/alla-artiklar/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=449&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5a050285411e4d2a7a46ce1b2d442be3

Stockholm, 5 maj 2016 – APCOA, Europas ledande parkeringsoperatör, har tecknat avtal för den digitala kvittotjänsten Kwick, vilket gör det möjligt att helt digitalisera utläggshanteringen till de företag som använder tjänsten. Både privatpersoner, företag och samhället i stort blir vinnare när papperskvittot förpassas till historien.

Från och med nu kan alla som använder någon av APCOAS parkeringar i Sverige få ett digitalt kvitto direkt till företagets bokföringssystem när de parkerar i tjänsten, förutsatt att företaget är anslutet till Kwick. Det digitala kvittot är godkänt som räkenskapsinformation av Bokföringsnämnden och Skatteverket.

– Med detta samarbete tar vi ett stort steg mot en helt digitaliserad parkeringsverksamhet. Det är bara kvittohanteringen som hänger efter, och den är både dyr och mindre bra ur ett miljöperspektiv. Företagens kostnad för att hantera redovisningen av ett parkeringskvitto är ofta högre än själva parkeringskostnaden. Det vill vi hjälpa våra kunder att ändra på samtidigt som det är ett naturligt steg i vår digitalisering av verksamheten, säger Bo Liliequist, VD APCOA.

Kwick utvecklades 2011 och nu börjar digitaliserad kvittohantering slå igenom på allvar. Organisationer, stora som små, får en effektivare och billigare hantering av sin redovisning med digitala kvitton och kunden ges ökad möjlighet till att åberopa sina rättigheter. För handlaren bidrar digitala kvitton till ökade servicenivåer för deras kunder samtidigt som det gynnar vit handel.
Kwick är den infrastruktur som kopplar ihop parterna och hanterar i dag mer än 25 miljoner kvitton per år åt sina samarbetspartners, en siffra som växer snabbt.

– Styrelserna ställer krav på företagens ledningar att i högre grad digitalisera verksamheten och det här är ett bra exempel på vilka effektiviseringar som då möjliggörs. Effekten är så stor att vi är övertygade om att företagen i sin tur kommer att kräva att deras samarbetspartners i likhet med APCOA ska kunna leverera digitala kvitton. Många gör det redan, säger Rickard Holmén, VD ETNetwork.
 

Kontakt:
APCOA Parking Sverige AB
Fredrik Westergård
Box 47024
10074 Stockholm
T: +46 (0)8 556 306 70

Om APCOA Koncernen
APCOA koncernen är Europas ledande operatör för parkeringsanläggningar. Under mer än 40 år i branschen har koncernen samlat kunnande i 12 europeiska länder och har en utbredd kundportfölj. Mer än 30 europeiska flygplatser har avtal med APCOA för att hantera sina parkeringsanläggningar. APCOA koncernen förvaltar idag över 1,4 miljoner parkeringsplatser.

APCOAs internationella bakgrund möjliggör för kunder och fastighetsägare att dra nytta av nya och innovativa parkeringstjänster på mer än 8700 anläggningar. Våra 4900 anställda, med internationell kompetens och erfarenhet levererar anpassade lösningar till alla våra kunder. Koncernens huvudkontor och den tyska filialen ligger i Stuttgart, Tyskland.

www.apcoa.com

Läs mer

VI HÅLLER ISO 9001 & 14001 STANDARD!

/company/arkiv/alla-artiklar/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=452&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=71989aa5708c130a5c8c0a2bfbb15989

Efter ett omfattande arbete med att utveckla APCOAS tidigare implementerade kvalitets – och miljöledningssystem så är APCOA nu certifierade enligt standarden ISO 9001 & 14001 sedan 9 december 2015.

”Detta är ett glädjande kvitto på att de processer vi arbetar efter för att uppnå långsiktigt hållbar och ständig förbättring klarar en närmare granskning. Det är viktigt för oss att nu kontinuerligt fortsätta på den inslagna vägen där långsiktiga beslut som gynnar miljö och kvalitetstänkande prioriteras framför kortsiktigare initiativ och arbetssätt”, menar VD Bo Liliequist.

Läs mer

EuroPark sluter parkeringskontrakt för svenskt köpcenterprojekt.

/company/arkiv/alla-artiklar/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=446&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ba033dfce20d0a5d56075f5e1047a873

Stockholm/Stuttgart, den 18 februari 2013 - EuroPark Svenska AB, dotterbolag till APCOA Parking Group, har fått kontraktet för parkeringshanteringen för köpcentrumet "KULAN". Kontraktet ger EuroPark ansvaret för parkeringshantering på en plats som betraktas som Sveriges tredje största köpcentrumbygge de kommande åren. Det rör sig om hantering av upp till 2 000 parkeringsplatser.

Köpcentrum "KULAN" är beläget i Gamlestan vid Säveån (Göteborg), i den unika miljön runt SKF-området, den svenska industrirenässansens vagga. Komplexet är 55 000 m² varav c:a 42 000m² kommer att vara affärsverksamhet inomhus.

TK Development A/S, moderbolagets investering i projektet, sägs vara över 2 miljarder svenska kronor. TK Development utvecklar fastigheter hela norra och centrala Europa. TK anses vara det ledande europeiska företaget inom utveckling av centrala affärsområden, köpcentrum och parkering.

Omkring 8 000 000 besökare väntas besöka "KULAN", som ligger endast tre kilometer från Göteborgs centrum. Detta köpcentrum ska enligt planen öppna i oktober 2015.

"Grattis till mina svenska kollegor under ledning av vår VD, Bo Lillieqvist, för att de lyckats övertyga TK Development A/S om ett första klassens erbjudande", sade Ralf Bender, VD för EuroPark, moderorganisation för APCOA PARKING Group.  "Vi är glada att vara servicepartner för "KULAN"-projektet.  Hantering av parkering vid köpcentrum är en av APCOA:s huvudkompetenser. I denna verksamhet låter vi våra kunder ta del av vår oöverträffade erfarenhet inom parkeringshantering. Vi ser verkligen fram emot oktober 2015 för att bidra till attraktionskraften och framgången med köpcentrum "KULAN", genom att ge kunder och besökare en förstklassig parkeringsupplevelse".

Läs mer

Stockholms Stad tecknar stort avtal med EuroPark Svenska AB

/company/arkiv/alla-artiklar/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=455&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=83090ca432b6019dfb7b81467ad8dc64

Stockholm/Stuttgart, 13 februari 2013 - EuroPark Svenska AB, dotterbolag till APCOA Parking Group, har tecknat avtal med Stockholms Stad. Det ingångna avtalet gäller övervakning av all gatuparkering i område Stockholm väst och träder i kraft 1 juni i år.

EuroPark är det första parkeringsbolag med eget bevakningsbolag som erhållit Stockholm Stads förtroende sedan Stockholm började handla upp kommunala tjänster på entreprenad för cirka 10 år sedan. Svensk lag kräver att entreprenörer antingen måste vara kommunala parkeringsbolag eller auktoriserade bevakningsföretag för att övervaka kommunal gatuparkering.

Uppdraget kommer att utföras av EPS Bevakning AB, och Europark Svenska AB var kvalificerad som tjänsteleverantör efter att ha lämnat bäst bud i upphandlingen.

”Det är en stor framgång för våra svenska kollegor. Det är även ett stort förtroende från de ansvariga på Stockholm stad att vi får integrera tjänsten med EuroParks uppsatta verksamhetsrutiner och -mål”, säger Ralf Bender, VD för EuroParks moderbolag APCOA Parking Group. ”Vi är stolta över samarbetet som Stockholms stad ingått med oss. Jag är fullt förvissad om att VD Bo Liliequist och hans team har den genuina servicekänsla som krävs för att uppfylla förväntningarna från Stockholms stad, parkeringskunder och allmänhet”.

Läs mer