Betalautomat

Följ instruktionen på betalautomaten för att skicka en felanmälan, där får du vidare instruktioner. OBS! Om betalning inte kan göras i betalautomat måste betalning erläggas på annat sätt enligt anvisning på plats. 

Följ instruktionen på betalautomaten för att skicka en felanmälan, där får du vidare instruktioner. betalning erläggas på annat sätt enligt anvisning på plats.

Följ instruktionen på betalautomaten för att skicka en felanmälan, där får du vidare instruktioner. OBS! Om betalning inte kan göras i betalautomat måste betalning erläggas på annat sätt.

Vi ber vi dig följa länken nedan "Kontakta oss" och fyll i kontaktformuläret och skicka in till oss. 

Du når oss bäst på chatt och mail men vill du ändå ringa oss gör du det på 08-556 30670.

Kontakta oss