Betalautomat

Följ instruktionen på betalautomaten för att skicka in en felanmälan, efter det får du vidare instruktioner.

OBS! Om betalningen inte kan göras i en betalautomat måste betalningen erläggas på annat sätt enligt anvisning på plats. 

Följ instruktionen på betalautomaten för att skicka in en felanmälan, som svar får du vidare instruktioner att betalningen måste erläggas på annat sätt enligt anvisning på plats.

Säkerställ att du har ett giltigt kort.

Säkerställ att det finns pengar på ditt kort.

Prova betala med ett annat kort.

 

Om det fortfarande inte funkar för dig rekommenderar jag dig att använda Apcoa Flow alternativt andra appar som finns på platsen.

Det är jätte viktigt att erlägga avgiften via en annan betaltjänst för att undvika få en kontrollavgift (gul lapp).

Du kan ställa din fråga genom att mejla in till oss.

Följ länken nedan "Kontakta oss", fyll i kontaktformuläret och skicka in det till oss. 

Kontakta oss