Nyttig parkeringsinformation

Nej! Där parkeringen regleras civilrättsligt gäller handikapptillståndet endast på de parkeringsplatser som är utmärkta som sådana. Ligger platsen inom ett område som i övrigt är avgiftsbelagt skall även tillståndshavare i normalfallet betala parkeringsavgift.

Nej! Alla parkeringsvakter har fast månadslön eller timlön och inkomsten är inte relaterad till antalet skrivna kontrollavgifter.

Fordonet får vara uppställt så länge som verksamheten kräver det. Andra åtgärder än själva godsförflyttningen såsom uppackning och dylikt får dock inte förekomma och det är viktigt att man hämtar eller lämnar gods i bilen minst en gång var sjätte minut.

Där det är parkeringsförbud är det tillåtet att stanna endast för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Det är ditt ansvar att se till att du har en giltig parkeringsbiljett. Du löser parkeringsbiljett när du parkerar. Om du inte har en biljetthållare på din MC eller släpvagn, rekommenderar vi i första hand betalning med app. Finns inte den möjligheten lägger du biljetten i plånboken eller på något annat säkert ställe. Om du blir rapporterad skickar du in kontrollavgiften och parkeringsbiljetten och talar om hur det är.

Vi ber vi dig följa länken nedan "Kontakta oss" och fyll i kontaktformuläret och skicka in till oss. 

Du når oss bäst på chatt och mail men vill du ändå ringa oss gör du det på 08-556 30670.

Kontakta oss

Parkera rätt

Om du klickar på länken nedan får du tips om hur du gör för att parkera rätt.

Parkera rätt

Vanliga parkeringsöverträdelser

Om du klickar på länken nedan får du information om de vanligaste parkeringsöverträdelserna.

Överträdelspunkt