Hyr redan parkering

Serviceportalen och lösenord

Serviceportalen är en web-portal för våra kunder som önskar att hantera sina kontrakt.

I serviceportalen kan du ändra registreringsnummer, byta aviseringsmetod, se köplats, teckna nytt avtal och självklart ta del av ditt egna kontrakt.

Du finner serviceportalen här: service.apcoa.se

Enklast är att logga in med ditt BankID, gäller endast för privatpersoner.

 

Du kan byta ditt lösenord själv direkt i serviceportalen, under "Kontoinställningar>Byt lösenord"

Kundservice kan skapa ett tillfälligt lösenord åt dig.

Vi ber dig följa länken nedanför, fyll i kontaktformuläret och skicka in det till oss, så återkommer vi med ett lösenord.

Kontakta oss

Hyres-avi och betalningar

Hyresavierna skickas ut senast den 15:e i månaden innan hyresperiodens start.

Hyresavierna skickas ut månadsvis.

Det beror på att något i ditt kontrakt har ändrats, exempelvis att du har bytt plats.

Då får man en ny faktura för kommande period och du betalar in den nya fakturan du har fått.

Om du önskar betala din hyresavi via autogiro så sätter du upp detta i din internetbank.

Det du behöver från oss är det betalnings-ID som du finner i den gråa rutan på din senaste faktura.

Om det inte finns något betalnings-ID så kan du även ange ditt personnummer (xxxxxx-xxxx).

Om ni anser att ni erhållit en felaktig faktura kan ni kontakta oss.

I serviceportalen kan du ta del av dina gamla och nya avier. service.apcoa.se

Nedanför har du en länk som du kan klicka på för att ladda hem och fylla i en gammeldags bankgiro-blankett.

Ladda ner dokument

 

I serviceportalen kan du ändra din aviseringsmetod.

I serviceportalen klickar du på "Kontrakt>Ditt kontraktsnummer>Klicka här för att ändra information>Aviseringsmetod".

För att ändra din aviseringsmetod till E-faktura behöver du logga in på din internetbank och göra en ansökan.

Vid ansökan om E-faktura söker du efter Europark Svenska AB eller Apcoa (olika från bank till bank).

Har du funderingar om hur man ansöker om E-faktura via banken, kontakta din bank.

I serviceportalen service.apcoa.se kan du ändra din aviseringsmetod för ditt avtal.

 

Göra förändringar i kontrakt

1. Logga in på serviceportalen med ditt personnummer eller organisationsnummer för företag.

2. Välj ”Hantera platser” under aktuellt garage.

3. Lägg till dina registreringsnummer för bilar som kommer att stå på din plats.

4. Klicka på "Spara mina registreringsnummer"

Tips: Du kan lägga till en kommentar för varje registreringsnummer för att du lättare ska komma ihåg vilken bil som du har lagt upp i portalen.

Länk till serviceportalen: service.apcoa.se

1. Logga in på serviceportalen med ditt personnummer eller organisationsnummer för företag.

2. Välj ”Hantera platser” under aktuellt garage.

3. Ta bort det registreringsnumret för den bil som inte längre skall stå i ditt avtal.

4. Spara ändringarna genom att klicka på "Spara mina registreringsnummer"

Länk till serviceportalen: service.apcoa.se

Bilen måste vara registrerad innan parkeringen påbörjas.

Tips: Glöm inte att du kan registrera din bil genom din mobiltelefon, logga in på service.apcoa.se och lägg till ditt registreringsnummer.

Du kan registrera maximalt 5 st bilar i ditt avtal men endast 1 bil får stå på den hyrda parkeringsplatsen.

Hyr du två platser kan du registrera 10 bilar men får endast parkera 2 bilar.

Vår kundtjänst behöver bekräfta dig genom mejl att ändringen är gjord, sedan kan du börja parkera på platsen med det nya fordonet.

Annars kan du göra det själv via serviceportalen, service.apcoa.se

Alla tillstånd är digitala och bygger på att bilen är registrerad i vårt system. Privatperson eller den som är ansvarig för parkeringen på ert företag loggar in och lägger till eller tar bort registreringsnummer.

I serviceportalen kan ni också fylla i namn och adressuppgifter till den som är parkeringsansvarig hos er.

I kundportalen finns möjlighet att registrera upp till 5 registreringsnummer per plats eftersom en person/företaget kan alternera mellan olika bilar. Det är dock viktigt att tänka på att antalet bilar som samtidigt kan vara inkörda i garaget utan kostnad är lika med antalet platser ni hyr. (Föreställ dig det så här; man kan inte parkera bilar ovanpå varandra i en parkeringsruta)

Ex: Företaget AB har en kvot på 2 platser på personalparkeringen. I serviceportalen finns dessa registrerade

Bo Berg ABC111 (tjänstebil)

Bo Berg ABC456 (MC)

Anna Asp ABC444 (privatbil)

Anna Asp ABC555 (brorsans bil)

Kim Karlsson ABC888 (MC)

Birgitta Ek AAA123 (tjänstebi)

---

Företaget AB har möjlighet att registrera ytterligare ett fordon, men måste komma ihåg att bara ha två fordon parkerade samtidigt eftersom de bara har rätt att använda två platser.

Vi ber dig följa länken nedan "Kontakta oss", fyll i kontaktformuläret och skicka in det till oss. 

Kontakta oss

I serviceportalen kan du ändra din aviseringsmetod.

I serviceportalen klickar du på "Kontrakt>Ditt kontraktsnummer>Klicka här för att ändra information>Aviseringsmetod".

Du kan gå in i serviceportalen och skapa ett helt nytt kontrakt eller ställa dig i kö om det finns möjlighet till det. Om du önskar en till parkeringsplats på samma kontrakt ber vi dig följa länken och fyll i kontaktformuläret och skicka in till oss.

Kontakta oss

Uppsägning

Uppsägningstiden varierar mellan olika parkeringsanläggningar, så vi hänvisar dig till ditt hyresavtal som finns i serviceportalen: https://service.apcoa.se 

I avtalet framgår uppsägningstiden.

Alla uppsägningar ska ske skriftligt. Vi ber dig följa länken nedan "Kontakta oss", fyll i kontaktformuläret och skicka in det till oss eller skicka ett brev till adressen:

Apcoa Parking Sverige AB
Box 470 24
100 74 Stockholm

Kontakta oss

Någon annan står på min parkeringsplats

Är den platsen som du hyr redan upptagen så behöver du parkera på avgiftsparkeringen och erlägger din avgift.

Du ringer oss på nummer 08-556 306 70, knappval 3 och anmäler att någon står på din plats.

Parkeringstillstånd, börja använda parkeringsplats

Apcoa har endast digitala tillstånd, som gäller från den dag du börjar hyra platsen. Det innebär att din/dina bilars registreringsnummer används för att kontrollera om du har parkeringstillstånd eller inte.

Tips: Glöm inte att kontrollera att dina registreringsnummer är registrerade på service.apcoa.se för att slippa få en kontrollavgift (gul lapp). 

Detta kan bero på flera anledningar.

En av anledningarna kan vara att du inte har registrerat ditt fordon i ditt avtal via Serviceportalen.

Om du byter fordon behöver du också registrera det nya fordonet i Serviceportalen.

Passermedel (nycklar mm)

Saknar du passermedel ber vi dig följa länken nedanför, fyller i kontaktformuläret och skickar in det till oss. 

Kontakta oss

Du bör ha kontaktat oss och fått en bekräftelse efter det tar det 5-7 dagar innan du får passermedlet.

Praktiska frågor kring parkeringsplatsen

Det är olika för olika parkeringsytor. Läs informationen på hyra.apcoa.se

Annan fråga

För övriga frågor mejla oss på uthyrning@apcoa.se med information om följande.

Förnamn:

Efternamn:

Företagsnamn:

Person (10 siffror)-/Org.nummer:

Avtalsnummer börjar med bokstav H, T eller AP:

Vad är det vi kan hjälpa dig med (beskriv så detaljerat som möjligt):