För snabbast handläggning gällande kundtjänstärenden vänligen kontakta oss via mail.

Har du frågor kring kontrollavgifter, vänligen vänd dig till HOJAB Parkeringsservice på telefonnummer 08-735 29 99 .

Huvudkontoret

APCOA Parking Sverige
Box 47024
100 74 Stockholm
Besöksadress: Årstaängsvägen 21C, plan 4 

 

APCOA Parking Huvudkontor 

Kontorets öppettider:
Mån-fre kl 08:00-16:30
Dag före helgdag kl 08:00-13:00. Helgdagar stängt. 

 

Frågor kring parkering på kommunal mark och parkeringsanmärkning

Dotterbolaget EPS Bevakning AB (Europark) har tillsammans med två andra entreprenörer uppdrag av Stockholms stad att utföra parkeringsövervakning på gatumark (allmän platsmark). Se information Stockholms stad hemsida för kontakt, anmäla felparkerade fordon mm.

Vid övervakningen på gatumark kan parkeringsanmärkning utfärdas och du erhåller en felparkeringsavgift att betala. Se mer Lagen om felparkeringsavgift.

En parkeringsanmärkning kan du bestrida hos Polismyndigheten. Se mer polisens hemsida.

 

Frågor kring kontrollavgifter

HOJAB Parkeringsservice
Box 102
169 81 Solna
Tel:  08 - 735 29 99
 

Regionkontor

APCOA Parking Göteborg/P-hus City

APCOA Parking Karlstad

APCOA Parking Malmö

APCOA Parking Norrköping

APCOA Parking