Kontrollavgift (gul lapp)

Kontrollavgift (gul lapp)

Vid frågor eller vid överklagan gällande din kontrollavgift behöver du kontakta Hojab Parkeringsservice.

Du når dem på telefonnummer: 08-735 29 99

Kontrollavgiftens storlek får inte överstiga den felparkeringsavgift som gäller i kommunen.

I praktiken är det alltså kommunen som bestämmer kontrollavgiftens storlek. Den kan variera för olika typer av överträdelser.

Detta kan bero på flera anledningar.

En av anledningarna kan vara att du inte har registrerat ditt fordon i ditt avtal via Serviceportalen.

Om du byter fordon behöver du också registrera det nya fordonet i Serviceportalen.

Allmänna regler om parkering enligt trafikförordningen gäller. Kontrollavgifter regleras av Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Lagen ger fastighetsägaren eller behörigt parkeringsbolag rätt att utfärda kontrollavgifter om föraren parkerar emot fastighetsägarens skyltade regler. Kontrollavgiften kan göras gällande under en tvåårsperiod. Obetalda kontrollavgifter går till inkasso.