Kontrollavgift (gul lapp)

Kontrollavgift (gul lapp)

Du vänder dig till Hojab Parkeringsservice för att bestrida kontrollavgiften. Du når på telefonnummer 08-735 29 99. Se mer information på den gula lappen. 

Kontrollavgiftens storlek får inte överstiga den felparkeringsavgift som gäller i kommunen. I praktiken är det alltså kommunen som bestämmer kontrollavgiftens storlek. Den kan variera för olika typer av överträdelser.

Kan bero på flera saker men en orsak kan vara att du inte har lagt in ditt registreringsnummer i serviceportalen eller att du bytt bil och glömt ändra registreringsnummer i serviceportalen.