Digitala tillstånd

Alla tillstånd är digitala och bygger på att bilen är registrerad i vårt system. Privatperson eller den som är ansvarig för parkeringen på ert företag loggar in och lägger till eller tar bort registreringsnummer.

I serviceportalen kan ni också fylla i namn och adressuppgifter till den som är parkeringsansvarig hos er.

I kundportalen finns möjlighet att registrera upp till 5 registreringsnummer per plats eftersom en person/företaget kan alternera mellan olika bilar. Det är dock viktigt att tänka på att antalet bilar som samtidigt kan vara inkörda i garaget utan kostnad är lika med antalet platser ni hyr.(Föreställ dig det så här; man kan inte parkera bilar ovanpå varandra i en parkeringsruta)

Ex: Företaget AB har en kvot på 2 platser på personalparkeringen. I serviceportalen finns dessa registrerade

 1. Bo Berg ABC111 (tjänstebil)
 2. Bo Berg ABC333 (frugans bil)
 3. Bo berg ABC222 (privatbil)
 4. Bo Berg DRG123 (caben)
 5. Bo Berg ABC456 (MC)
 6. Anna Asp ABC444 (privatbil)
 7. Anna Asp ABC555 (brorsans bil)
 8. Kim Karlsson ABC888 (MC)
 9. Birgitta Ek AAA123 (tjänstebi)
 10. ---

Företaget AB har möjlighet att registrera ytterligare ett fordon, men måste komma ihåg att bara ha två fordon parkerade samtidigt eftersom de bara har rät att använda två platser.

Sida för inloggning: service.apcoa.se
Inloggning görs med organisations- eller personnummer i formatet XXXXXX-XXXX
Lösenord: skickas separat

Välkommen att kontakta oss, vi finns på mailadress uthyrning@apcoa.se eller telefon
08-556 306 70 (tonval 3).
Apcoa Parking Sverige AB 1. Startsida, välj "mina parkeringar" och "hantera platser"


 2. Välj vilket kontrakt du ska lägga in registreringsnummer på genom att klicka på "hantera platser". Ett företag/person kan ha flera kontrakt på olika parkeringar. OBS att registreringsnumren endast gäller på varje enskilt kontrakt


 3. Lägg till en bil genom att skriva in registreringsnumret, lägg eventuellt till en kommentar. OBS att reg.nummer måste skrivas exakt som det ser ut. Dvs inga bindestreck, punkter eller liknande. Har du en personlig skylt så lägger du in det "riktiga" reg.numret som döljer sig bakom den personliga skylten.


 4. För att ta bort en bil; sök upp bilen med namn eller registreringsnummer och tag bort den genom att blanka ut registreringsnumret, tryck spara.


Apcoa har endast digitala tillstånd. Det innebär att din/dina bilars registreringsnummer används för att kontrollera om du har parkeringstillstånd eller inte. Du ska registrera dina registreringsnummer på service.apcoa.se.

Apcoa har endast digitala tillstånd. Det innebär att din/dina bilars registreringsnummer används för att kontrollera om du har parkeringstillstånd eller inte.

Tips: Glöm inte att kontrollera att dina registreringsnummer är registrerade på service.apcoa.se för att slippa kontrollavgifter.

Hyresavierna skickas ut senast den15:e i månande innan hyresperioden start. Vid månadsbetalning så skickas hyresavierna ut kvartalsvis med separata avier för respektive månad.

Vi har tyvärr inte autogiro att erbjuda. Däremot kan du kontakta din bank för att nyttja möjligheten till e-faktura.

Alla uppsägningar ska ske skriftligen. Det går bra att maila, skicka brev eller fax.

info@apcoa.se
Apcoa Parking Sverige AB
Box 470 24
100 74 Stockholm
Fax :

Vi räknar med att svara alla inkommande mail inom 2 arbetsdagar.

Alla våra garage finns inte med på hemsidan då det föreligger att endast lokalhyresgäster eller boende får hyra garage- eller p-plats.

Vänligen skicka en intresseanmälan via vår hemsida.

Då uppsägningstiden kan varierar mellan de olika parkeringsanläggningarna så hänvisar vi till ert avtal där uppsägningstiden framgår.

Inga ändringar, behöver du nyckel eller kod så är det samma rutiner som tidigare.

Är du osäker, gå till betalautomaten och se om din bil har blivit debiterad någon avgift för parkeringen.

Betala för parkeringen i automat eller på vår hemsida inom 72 timmar.

Nej inte i dagsläget. Våra tekniker håller dock på att utveckla systemet så funktionen kommer att finnas inom kort.

Skriv in hyrbilens registreringsnummer i serviceportalen, sen kan du plocka bort den när den inte används längre.

Parkera som vanligt men registrera numret så snart du kan för att inte riskera extra kostnader.

Tips: Glöm inte att du kan registrera din bil genom din mobiltelefon, surfa till service.apcoa.se och lägg till registreringsnumret.

Tips: Spara service.apcoa.se en favorit i din mobiltelefon.

Är de platser/ den platsen som du hyr redan upptagen så betalar du normal timtaxa enligt prisinformation vid betalautomaten.

Normal timtaxa enligt prisinformation vid betalautomaten.

Nej inte i dagsläget, men vår hemsida är anpassad för mobiltelefoner och surfplattor och du kan göra samma saker med din telefon som en vanlig dator.

Tips: För kontraktskunder rekommenderar vi att spara service.apcoa.se som en favorit.

Tips: För dig som ofta parkerar i våra Park & Go garage rekommenderar vi att du sparar betala.apcoa.se som en favorit i din mobiltelefon. Då kan du med enkelhet betala utan att köa vid en automat eller upp till 72h senare.
Parkering

Nej! Där parkeringen regleras civilrättsligt gäller handikapptillståndet endast på de parkeringsplatser som är utmärkta som sådana. Ligger platsen inom ett område som i övrigt är avgiftsbelagt skall även tillståndshavare i normalfallet betala parkeringsavgift.

Fordonet får vara uppställt så länge som verksamheten kräver det. Andra åtgärder än själva godsförflyttningen såsom uppackning och dylikt får dock inte förekomma och det är viktigt att man hämtar eller lämnar gods i bilen minst en gång var sjätte minut.

Där det är parkeringsförbud är det tillåtet att stanna endast för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Du löser parkeringsbiljett när du parkerar fordonet, men då du inte har någon vindruta att placera den innanför så lägger du biljetten i plånboken eller på något annat säkert ställe. Om du blir rapporterad skickar du in kontrollavgiften och parkeringsbiljetten och talar om hur det är.
Kontrollavgifter

Klagomål på en utfärdad kontrollavgift prövas efter skriftlig invändning. I normalfallet kan du inte bli befriad från avgiften genom att ringa. Adressen dit du skall skicka din invändning framgår av kontrollavgiftsfakturan.

Kontrollavgiftens storlek får inte överstiga den felparkeringsavgift som gäller i kommunen. I praktiken är det alltså kommunen som bestämmer kontrollavgiftens storlek. Den kan variera för olika typer av överträdelser.

Nej! Alla parkeringsvakter har fast månadslön eller timlön och inkomsten är inte relaterad till antalet skrivna kontrollavgifter.
Betalning

Du kan betala din parkering online för ett Park&Go garage upp till 72h efter du har lämnat garaget. Du betalar din parkering på betala.apcoa.se.

Tips: För dig som ofta parkerar i våra Park&Go garage rekommenderar vi att du sparar betala.apcoa.se som en favorit i din mobiltelefon. Alla våra siter är mobilanpassade och då kan du med enkelhet betala både på plats och efteråt.
Korttransaktioner

Har du frågor kring korttransaktioner, vänligen vänd er till kortutgivaren för att erhålla ett transaktionsunderlag. I underlaget framgår vilka parkeringar du har gjort och vilka datum och klockslag du har parkerat.

Tips: Om du har parkerat i våra CALE maskiner så kan du själv hämta en kvittokopia på http://www.apcoa.se/service/kundtjaenst/kvittokopia.html.
För information

Transaktionsdatumet som du ser på ditt konto eller faktura behöver inte vara datumet för din parkering. Parkeringsavgifter debiteras normalt inom 1-10 dagar från dagen man parkerat.

Vissa kortinlösare kan inte läsa in transaktionsdatumet för köpet i automaten. När transaktionsfiler skickas vidare till banken för debitering, kan det bli en förskjutning av dagar och dagen ditt konto belastas blir det nya transaktionsdatumet. Har du gjort flera kortköp tätt inpå varandra, kan dessa köp belastas samma datum.

OBS:Ort: Stockholm kan det stå på fakturor för att huvudkontoret ligger i denna stad och behöver inte innebära att din parkering har skett på denna ort.

För mer information om hur APCOA Parking behandlar personuppgifter, se "Sekretesspolicy".