Kameraregistreringen vid infart och utfart gör det möjligt att beräkna hur länge du har parkerat och vad kostnaden för din parkering är.

Detta gör det enklare för dig och ger dig frihet att välja betalmetod.

Mindre av det här:

 • Parkeringstider att passa
 • Köa till betalautomaten
 • Riskera att få en kontrollavgift
 • Komma ihåg att lägga fram parkeringsbiljetten
 • Krångliga bommar

Mer av det här:

 • Bara parkera och gå!
 • Bilens registreringsnummer läses av vid in/-utfart. Du behöver således ingen biljett i framrutan.
 • Enklare att hitta parkeringsplats
 • Säkrare betalning
 • Valfrihet
 • Tid

Hur betalar jag Park & Go? Park & Go jämför fordonets registreringsnummer med betalningar som genomförs. När du är klar med din parkering kan du välja att betala på 3 olika sätt.

1. AUTOMATISK DEBITERING

Med ett betalkort registrerat på din profil i vår app APCOA FLOW debiteras automatiskt rätt belopp för din parkering i alla våra Park & Go-anläggningar. Parkeringshistorik och kvit- ton sparas i din personliga profil i appen.

2. BETALA INNAN UTFART

Parkeringen kan också betals innan du lämnar anläggningen. Ange ditt registreringsnummer i betalautomaten, följ anvisningarna och beta- la för den tid du parkerat.

3. BETALA PÅ BETALA.APCOA.SE

Du kan betala din parkering online upp till 72 timmar e!er att parkeringen avslutats. Gå till betala.apcoa.se och skriv in ditt fordons regis- treringsnummer, följ anvisningarna och betala sedan för parkeringen.

4. FAKTURA

Om du inte betalat genom något av alternativen ovan inom 72 timmar, kommer en faktura på posten. En fakturaavgift tillkommer utöver kostnaden för parkeringstiden.