Vissa anläggningar är främst avsedda för parkeringskunder som återkommer regelbundet, t.ex. anställda eller boende som är i behov av boendeparkering och att hyra garageplats. APCOA Parking vet hur man sköter en abonnemangsparkering effektivt, och har både kompetens och system för att uppdragsgivare och parkeringskunder ska bli nöjda.

Att aktivt marknadsföra parkeringen ingår också ofta i uppdraget, så att beläggningen blir optimal.

Kontakta oss

 

E-post: salj‌@apcoa.se