P-hus, Garage & Markparkering

P-hus & Garage

En parkeringsanläggning som t.ex. ett P-hus kräver mycket av operatören. APCOA Parking har erfarenheten och kunskapen att driva stora och avancerade parkeringar.  Våra klienter får tillgång till alla de tjänster som krävs för att driva ett P-hus, såsom bevakning och kundservice.  Vi sköter allt från planering och projektering till drift och optimering, helt efter anläggningens samt uppdragsgivarens behov. I uppdraget kan det ingå olika former av skötsel kring P-huset t.ex. renhållning, service för abonnemangskunder, underhåll av parkeringsutrustning och mycket mer.

Markparkering (ytparkering)

Hur får man in flest parkeringsplatser på en given yta?  Hur ska trafikflödet se ut? Var ska betalautomaterna stå?  Hur ska skyltningen se ut för att vara korrekt och kundorienterad? Vilka avgifter bör gälla under vilka tider? Frågorna kan vara många, låt oss på APCOA Parking ansvar för helheten när det gäller att starta, driva och utveckla en parkeringsanläggning. Vi har många års erfarenhet och stor kunskap att driva båda stora och små parkeringar.

Kontakta oss

 

E-post: salj‌@apcoa.se