För våra uppdragsgivare/fastighetsägare - Beställ parkeringstillstånd online
Klicka på denna länk

Parkeringstillstånd och tillfälliga tillstånd kan beställas på vår hemsida av uppdragsgivare/fastighetsägare som givit oss i uppdrag att bevaka deras parkeringsplatser. Genom ett eget loginkonto, kan uppdragsgivaren hantera sina beställningar på ett bra och smidigt sätt. För frågor om inloggning och beställning gå till Frågor & Svar.