LADDSTATIONER


FÖR ELBILAR

LADDSTATIONER FÖR ELBILAR

Idag, blir det allt mer vanligt att både privatpersoner och använder elbilar. Vi vill göra det lätt att köra elbil. Vi hjälper dig med en optimerad laddlösning. Skal bara, driftsäkra och flexibla laddsystem.

Att investera i en elbilsladdningär en långsiktig och värdehöjande investering. Genom att välja en skalbar lösning är det enkelt att skala upp när fler väljer att köra på el.
Vi samarbetar med 2 olika leverantörer, Ewavs och Chargenod.

Laddningen betalas enkelt via vår APCOA FLOW app. Kunden scannar QR koden laddstolpen och kommer direkt in i appen (förutsatt att den redan finns nerladdad, annars länkas du vidare till Google play eller Appstore) och kan sedan starta sin laddning.