Allmänt

APCOA Parking har en lång erfarenhet som parkeringsbolag och vår kompetensnivå är hög. Vi kan ansvara både för helheten eller enskilda delar av olika uppdrag, och vårt varumärke borgar för en professionell och kostnadseffektiv parkeringsdrift av alla typer av P-anläggningar.

Självklart är vi lyhörda för våra uppdragsgivares behov och önskemål. I våra samarbeten med olika affärspartners ansvarar APCOA Parking för allt ifrån projektering och utformning till drift, uthyrning, betalningshantering, övervakning, administration, underhåll och renhållning. Viktiga ledord i allt vårt arbete är kvalitet, service och mervärde.

Kvalité

APCOA Parking är en seriös och stabil partner med en väl utbyggd organisation och en solid ekonomi. Genom professionell och kvalitetssäkrad drift arbetar vi för att skapa goda resultat för våra uppdragsgivare. Detta kan handla om allt ifrån att alltid ha korrekt skyltning och följa lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP), till att handha säkra tömningsrutiner för våra automater där all penninghantering sker i slutna system.

APCOA Parking är medlem av Svenska Parkeringsföreningen (Svepark). I och med detta har vi förbundit oss att följa föreningens stadgar och etiska regler, vilket fungerar som en extra kvalitetsgaranti gentemot kund.

Läs mer på: www.svepark.se

Service

 Våra uppdragsgivare vittnar om APCOA Parking som en flexibel partner. Vi anpassar vår service efter rådande parkeringssituation, oavsett om det gäller mässor, gallerior, ishockeyarenor eller köpcentra.

 

APCOA Parking går lite längre än andra parkeringsbolag

Förutom huvudverksamheten, dvs. driften av parkeringshus, garage och parkeringsanläggningar utomhus, utför APCOA Parking kompletterande tjänster så som:

  • Biljetthantering
  • Biltvätt
  • Parkeringsövervakning
  • Trafikvärdar vid evenemang
  • Bagagetjänst m.m.

Fokus i våra parkeringsanläggningar är att utforma kundanpassade lösningar med hänsyn taget till både den yttre och inre miljön. APCOA Parking vill inge ett positivt och trevligt intryck för de bilister som besöker anläggningarna och det är därför av största vikt att hålla rent och snyggt på och omkring P-platserna.

APCOA Parking värnar om en trevlig parkeringsmiljö, där både service- och säkerhetsnivån är hög. Alla tider på dygnet ska det kännas tryggt att parkera hos oss varför vi satsat extra på belysning och bevakning. Vår övervakningspersonal genomgår ständigt fortbildning i syfte att höja nivån ytterligare vad gäller service och säkerhet. Våra P-vaktsbilar är idag utrustade med t.ex. brandsläckare och startkablar och kan därmed erbjuda snabb hjälp.

Mervärde

Många större P-hus och parkeringar ligger ofta invid eller i direkt anslutning till köpcentrum och andra kommersiella anläggningar. Detta kräver ett nära samarbete med bl.a. fastighetsägare och centrumföreningar, något som vi har stor erfarenhet av. APCOA Parking verkar alltid för att på ett aktivt sätt utveckla sina objekt och därmed skapa en optimerad och kostnadseffektiv drift av parkeringen.

Varumärket APCOA Parking borgar även för en god tillgänglighet, aktiv prissättning, hög utnyttjandegrad, marknadsmässig P-avgift samt en effektiv marknadsföring av P-anläggningarna. Målet är att genom ett nära samarbete skapa långsiktiga relationer med uppdragsgivarna.

Vi skapar möjligheter av parkeringsproblem!

Det perfekta garaget

För APCOA Parking är utveckling av parkeringsmöjligheter av stor vikt. Vi arbetar ständigt med att hitta vägar till förbättringar som leder till ökad beläggningsnivå och bättre service för våra kunder.