Parkering är inte statiskt eller permanent. Ibland krävs tillfälliga lösningar som i samband med evenemang av olika slag. Golftävlingar, konserter, utställningar och konferenser ställer stora krav på fungerande parkering.

APCOA Parking har erfarenhet, system och personal som kan säkerställa smidiga flöden av fordon och människor, vilket bidrar till ett framgångsrikt evenemang.

Kontakta oss

 

Ferhat Yildirim

Telefon: 08-517 105 04
Mobil:073-424 21 07
E-post: ferhat.yildirim[at]apcoa.se