“Hur vi reser och hur vi parkerar är under förändring.”

Bo Liliequist, VD APCOA Parking Sverige

 

Här på APCOA tror vi att det är vårt ansvar att växa och utvecklas som ett företag på innovativa, ansvarsfulla och hållbara sätt. Den här rapporten är bara ett av sätten som vi förstärker vårt engagemang för våra kollegor, kunder, uppdragsgivare, leverantörer, samhällen och miljön vi arbetar i över hela Sverige.

Våra parkeringsaktiviteter är i centrum för rörlighet som antingen en start- eller slutpunkt för en resa med bil, buss, motorcykel, cykel eller någon annan form av individuellt ägd eller delad transport. På APCOA känner vi att vi kan och måste bidra till att göra detta ekosystem så hållbart som möjligt. Vi har därför infört ett koncernövergripande ESG-initiativ centrerat kring de tre huvudpelarna

Miljöansvar

Socialt ansvar

Bolagsstyrning

 

För att hjälpa oss driva detta initiativ snabbt framåt har APCOA samarbetat med First Climate och har gjort ett åtagande i hela koncernen att mäta Scope 1 2 och 3-utsläppen i början av 2022, beräknade i enlighet med Greenhouse Gas Protocol. Vi kommer framöver årligen att rapportera våra framsteg mot våra koldioxidreduktionsmål och de därtill hörande initiativ vi har tagit under vår resa för att bli klimatneutrala.

Under det senaste decenniet har vår sektor börjat förändras och anamma innovation i en snabbare takt än någonsin tidigare. Kopplingen mellan parkering och mobilitet intensifieras. Laddning av elbilar och elbilar, användning av solenergi, implementering av ANPR-system och kontantlösa betalningsalternativ, mikromobilitet och digitala lösningar för smarta städer, parkering som urbana logistikcentra är bara några av innovationerna inom sektorn. Med självkörande bilar, artificiell intelligens (AI), stordatainsamling och livskraftiga hållbara energikällor vid horisonten kommer branschen sannolikt att förändras ännu mer.

Denna rapport beskriver de innovationer vi som företag tar fram till bordet som stödjer våra hållbara mål.

APCOA PARKING | ESG Report 2023

APCOA PARKING | Hållbarhetsredovisning 2021-2022

APCOA PARKING | Group Sustainability report 2022


 

Hållbarhetsstandarder och ackrediteringar