Parakey

Säkerställ att rätt person, vid rätt tid har access till rätt låsta utrymme.

Parakey och APCOA möjliggör ökad beläggning i låsta garage genom ett automatiskt flöde från digitalt parkeringstillstånd till utfärdade av mobila nycklar.

Genom integration mellan Parakey och APCOA effektiviseras hantering av access till parkörer. Vid köp av ett digitalt parkeringstillstånd från APCOA:s hemsida skickas en mobilnyckel i kopplad till tillståndet, när tillståndet löper ut tas den digitala nyckeln bort.

  • Automatiskt flöde från betalning till tilldelning av mobil access
  • Frigör tid, ingen manuell handpåläggning krävs
  • Full kontroll över vilka som har mobil access till garaget
  • Mobil access tas bort när parkerings-tillståndet löper ut
  • Detaljerade passageloggar