Parkering i Ängelholm

Lärkgatan 5

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

Parkskolan södra delen

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

per påbörjad timme från 14 kr
Plogvägen/Stallgatan/Eklundaga...

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

Skolgatan 29 A-C

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

Storgatan 20

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

per påbörjad timme från 10 kr
Tegelbruksgatan 6A-B

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

Ängelholm C

Öppet dygnet runt, On-Street

påbörjad timme från 15 kr