Parkering i Ängelholm

Lärkgatan 5

Öppet dygnet runt

 
Parkskolan södra delen

Öppet dygnet runt

 
per påbörjad timme från 14 kr
Storgatan 20

Öppet dygnet runt

 
per påbörjad timme från 10 kr
Ängelholm C

Öppet dygnet runt

 
påbörjad timme från 15 kr