Parkering i Ängelholm

Lärkgatan 5

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

 
Parkskolan södra delen

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

 
per påbörjad timme från 14 kr
Plogvägen/Stallgatan/Eklundaga...

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

 
Skolgatan 29 A-C

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

 
Storgatan 20

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

 
per påbörjad timme från 10 kr
Tegelbruksgatan 6A-B

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

 
Ängelholm C

Öppet dygnet runt, On-Street

 
påbörjad timme från 15 kr