Parkering i Hägersten

Allan Edwalls Gata 4

Öppet dygnet runt

 
per månad från 400 kr
Bäckvägen 72

Öppet dygnet runt

 
per timme från 10 kr
Folkparksvägen 150-156

Öppet dygnet runt

 
per påbörjad timme från 8 kr
Folkparksvägen 182

Öppet dygnet runt

 
per månad från 350 kr
Selmedalsvägen 54-72

Öppet dygnet runt

 
per påbörjad timme från 8 kr
Solberga Gårds Samfällighetsföreni...

Öppet dygnet runt

 
per påbörjad tmme från 8 kr