Car park (surface) Nyköpings lasarett, besökande

Adress

Olrogs Väg 1
, 611 39 Nyköping

Parkeringsavgift

Från 15,00 kr per timme
Till 80,00 kr Periodbiljett 24 timmar

Öppettider

Mån - Sön
Öppet dygnet runt

Information

250
Total antal platser

Parkering i närheten

Raspen 2 & 3

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

per påbörjad timme Från 10 kr
Nyköpings lasarett, personal

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

Periodbiljett 30 dagar Från 200 kr
Nyköpings pendlarparkering

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

per påbörjad timme från 10 sek