Parkering i Sävendalen

Tillfällavägen 17-21

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

per påbörjad timme från 4 kr
Tillfällavägen 23-25

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

per påbörjad timme från 4 kr