Parkering i Sävendalen

Tillfällavägen 17-21

Öppet dygnet runt

 
per påbörjad timme från 4 kr
Tillfällavägen 23-25

Öppet dygnet runt

 
per påbörjad timme från 4 kr
 
 

Gratis parkering för våra vårdhjältar!

Läs mer här