Car park (surface) Kunskapsskolan

Adress

Källtorpsvägen 4
, 183 71 Täby

Parkeringsavgift

från 10,00 kr per påbörjad timme
till 600,00 kr periodbiljett 30-dagar

Öppettider

Mån - Sön
Öppet dygnet runt

Information

20
Kortidsparkering

Parkeringsinformation

10 kr per påbörjad timme

600 kr periodbiljett 30-dagar

 

Parkering i närheten

Källtorpsvägen

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

per påbörjad timme från 10 kr
Kadettens gata 1

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

per påbörjad timme Från 10 kr
Snabb-laddning Näsby park

Öppet dygnet runt, Car park (surface)

per påbörjad timme från 45 kr