Parkering i Vällingby

Sorterargatan 31-33

Öppet dygnet runt

 
per påbörjad timme från 5 kr
Sorterargatan 18-23/Krossgatan

Öppet dygnet runt

 
per påbörjad timme från 10 kr
Söderberga Gårdsväg

Öppet dygnet runt

 
per påbörjad 45 minutersperiod från 5 kr