Här listar vi några av de vanligaste överträdelsepunkterna.

10P-skiva saknas/Ej avläsbar
11Parkerad längre än tillåten tid enligt p-skiva
12Fler än en p-skiva synlig
13Parkerad längre än tillåten tid
14Parkeringsavgift ej erlagd
15Giltig parkeringsbiljett saknas/ej synlig
16Felvänd/ej avläsbar parkeringsbiljett
17Ogiltig parkeringsbiljett
18Parkering på parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag
19Giltigt parkeringstillstånd saknas/ej synligt
20 Felvänt/ej avläsbart parkeringstillstånd
21Ogiltigt parkeringstillstånd
22Parkerad på parkeringsplats för besökare. Ej anmäld i reception.
23Parkerad på parkeringsplats för besökare.
24Parkerad på förhyrd/reserverad parkeringsplats
25Parkerad på outhyrd förhyrd/reserverad parkeringsplats
26Parkerad utanför markerad plats
27 Förbud att parkera
28Förbud att parkera. Område.
29Stannande/parkering på parkeringsplats för rörelsehindrade.

 

För mer information gå till Kontrollavgifter

 

Exempel på kontrollavgifter:

Våra parkeringsvakter använder sig av elektronisk utrustning vid bevakning. Kontrollavgiften som skrivs ut är ett gult kvitto med information om överträdelse samt betalningsinformation. I vissa fall skriver P-vakten kontrollavgiften manuellt.