Här har vi sammanställt lite tips och råd kring parkering så att du parkerar rätt!

Generella bestämmelser kring stannande och parkering hittar du i Trafikförordningen 1998:1276

1. Du får endast stanna eller parkera i färdriktningen. Om gatan är enkelriktad får du vanligtvis använda båda sidorna.

2. Ställ bilen så nära gatans kant som möjligt.

3. Glöm inte att parkeringsreglerna gäller hela fordonet. Är P-platsen markerad ska alla hjulen stå innanför rutan.

4. Biljetten ska placeras väl synlig på instrumentbrädan (eller i biljettklämman om du har en sådan). Se upp för vinddraget när du stänger bildörren!

5. Det är ej tillåtet med dubbelparkering.

6. Ställ dig inte för nära grannen i rutan intill, då denna kan få problem att köra iväg eller kliva i och ur sin bil.

7. Det är ej tillåtet att parkera framför utfarten från en fastighet, t.ex. ett garage. Portar till utfarter behöver inte vara särskilt utmärkta för att regeln ska gälla.

8. Minimera tomgångskörning, särskilt i P-hus och garage.

9. Lämna inga värdesaker i bilen. Detta gäller även barn och hundar.

10. Det är alltid parkeringsförbud på huvudled.

11. I vissa städer får du bara parkera ett visst antal dygn på gatumark. Tänk på att det kan råda parkeringsförbud under vissa tider på dygnet/veckan/året.

12. Var snäll mot parkeringsvakten. Det är inte han/hon som bestämmer parkeringsreglerna.